top of page
Ασθενωπία, δυσκολία σύγκλισης,έντονοι βλεφαρισμοί, στραβισμός, αμβλυωπία, αποκλεισμός

Συμπτώματα που παρατηρείτε

 • Ασθενωπία;
 • Συχνό τρίψιμο ματιών;
 • Κόκκινα βλέφαρα;
 • Δυσκολία σύγκλισης;
 • Δυσκολία προσαρμογής;
 • Εντονοι βλεφαρισμοί;
 • Δυσκολία προσήλωσης;
 • Δυσκολία κοντινής εργασίας;
 • Στραβισμός
 • Εντονη φορία;
 • Αμβλυωπία;
 • Αποκλεισμός;
Vision therapy Thessaloniki

Όλγα Κουρτζίδου

Οφθαλμίατρος

03 Μαρτίου 2013

" Το Vision Training είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος που μπορεί να ωφελήσει την όραση. Ειδικά σε ορισμένες περιπτώσεις που σχετίζονται με την κοντινή όραση, μπορεί να δώσει λύση σε προβλήματα που μέχρι τώρα παρέμεναν άλυτα. "

Είστε Γιατρός;


​Αν είστε οφθαλμίατρος ή παιδοφθαλμίατρος συχνά συναντάτε ασθενείς που το πρόβλημά τους δεν λύνεται με εγχείρηση και γυαλιά. Είναι εκείνες οι περιπτώσεις που παρόλα τα συμπτώματα που σας περιγράφουν, στην εξέταση φαίνεται να έχουν μόνο ένα μικρό διαθλαστικό σφάλμα. Τα γυαλιά αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα και τα συμπτώματα επιμένουν. Τότε όλα αποδίδονται στην κούραση και συνιστάτε συχνά διαλείμματα.

 

Πίσω από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κρύβεται μία εύθραυστη διόφθαλμη συνεργασία, μία έντονη εξωφορία ή μια ανεπάρκεια σύγκλισης. Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην προσαρμογή ή στις οφθαλμικές σακκαδικές κινήσεις και γι αυτό η ανάγνωση να είναι μια επίπονη διαδικασία με έντονα ασθενωπικά συμπτώματα.

Εμείς στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας απομονώνουμε τις οπτικές δεξιότητες που χρειάζονται ενίσχυση και προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα Vision Training.

​Το Vision Training

 

Η σωστή συνεργασία του συμπεριφορικού οπτομέτρη με τον οφθαλμίατρο μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμη για τον ασθενή και να δώσει την λύση που έχει ανάγκη.

Το Vision Training μπορεί να βοηθήσει σημαντικά παιδιά με αυτισμό, προβλήματα στάσης και βάδισης, υπερκινητικότητα, δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεραπεύσει τις καταστάσεις αυτές. Μπορεί όμως να βελτιώσει την απόδοση του παιδιού και να το καταστήσει πιο λειτουργικό στο περιβάλλον του. Κάθε φορά η σωστή συνεργασία με τον αντίστοιχο ειδικό είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα ωφέλιμη για το παιδί.

Σύνδεσμοι με ενδιαφέρον!

Αναπτυξιακή Νευρο – οπτομετρία

Επιστημονικά άρθρα, μελέτες και έρευνες που αναλύουν την επιστήμη πίσω από την λειτουργική προσέγγιση της συμπεριφορικής Οπτομετρίας.

Steven J. Cool – Pacific College of Optometry

Paul Harris, O.D.

1) Έρευνα σε επαγγελματίες μουσικούς που απέκτησαν ασύμμετρα διαθλαστικά σφάλματα λόγω της έκθεσής τους σε στρεσογόνο περιβάλλον. Από την έρευνα προκύπτει η πλαστικότητα του οπτικού συστήματος και η δυνατότητα προσαρμογής του με σκοπό την λειτουργικότητα.

2) Στην διπλά τυφλή ελεγχόμενη έρευνα περιγράφεται το πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στην Baltimore των ΗΠΑ και συμμετείχαν παιδιά από δημόσια σχολεία τα οποία υποβλήθηκαν σε θεραπεία Vision Training.

Historical Perspectives on Auditory and Visual Processing

Leonard J. Press, Journal of Behavioral Optometry

How is strabismus treated?

The goal of strabismus treatment is to improve eye alignment which allows for better work together (binocular vision). Treatment may involve eye glasses, eye exercises, prism, and/ or eye muscle surgery. Problems associated with strabismus (including amblyopia, ptosis, and cataract) are usually treated prior to eye muscle surgery.

Πώς αντιμετωπίζεται ο στραβισμός;

Όταν αντιμετωπίζουμε τον στραβισμό, ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την ευθυγράμμιση των ματιών ώστε να πετύχουμε καλύτερη διόφθαλμη συνεργασία. Η αντιμετώπιση αυτή γίνεται με γυαλιά οράσεως, ασκήσεις για τα μάτια, πρίσματα ή/και εγχείρηση στραβισμού. Όσα προβλήματα σχετίζονται με τον στραβισμό (αμβλυωπία, πτώση, καταρράκτης) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα.

AAPOS

(American Association for Pediatric Ophthalmology & Strabismus)

Βίντεο και Φωτογραφίες

Βοηθήστε τους ασθενείς σας να έχουν πρόσβαση στην λειτουργική όραση!

bottom of page