Οπτοκινητικός συντονισμός

Βελτίωση οπτοκινητικού συντονισμού δηλαδή τη συνεργασία μάτι-χέρι.