Βαθμαλόγιση της στερέοψης

Εντοπίζουμε το βαθμός στερεσκοπικής- 3d όρασης