top of page
  • Μαρία Ταρασούδη

Ο περίπλοκος μηχανισμός της ανάγνωσης

Updated: Dec 12, 2018

Γράφει η συμπεριφορική - νευροαναπτυξιακή οπτομέτρης, Μαρία Ταρασούδη, BSc, MSc


Χωρίς αμφιβολία, σήμερα η ανάγνωση αποτελεί την σημαντικότερη προϋπόθεση για την εξέλιξη και την πρόοδο κάθε ανθρώπου. 

Από πολύ νεαρή ηλικία μαθαίνουμε στα μικρά παιδιά να διαβάζουν. Πόσο εύκολη είναι όμως αυτή η διαδικασία; Πόσο έτοιμα είναι τα μικρά παιδιά για να μάθουν ανάγνωση; Γιατί για κάποια παιδιά η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και μένουν πίσω σε σχέση με τους συμμαθητές τους;


Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να αποκωδικοποιήσουν την λέξη, είτε κοιτώντας κάθε γράμμα ξεχωριστά, είτε συλλαβή προς συλλαβή, είτε κάθε λέξη ως σύνολο. Όποια κι αν είναι η μέθοδος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει λειτουργική όραση που να εξασφαλίζει τα παρακάτω


Αρχικά πρέπει να είναι σε θέση το παιδί να εντοπίσει την θέση της λέξης πάνω στην σελίδα. Θα πρέπει δηλαδή η λέξη αυτή να γίνει το αντικείμενο προσοχής πάνω στο οποίο θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του.


Κατόπιν θα πρέπει τα δυο του μάτια να συνεργαστούν κα να συγκλίνουν τους οπτικούς τους άξονες ακριβώς πάνω στην λέξη που μας ενδιαφέρει, και στην σωστή απόσταση στην οποία βρίσκεται το βιβλίο. Η αδυναμία σύγκλισης στο σωστό σημείο, θα έχει ως αποτέλεσμα την διπλή όραση.


Μετά θα χρειαστεί να μεταβάλλει την εστίαση προσαρμόζοντας την καμπυλότητα του φακού που έχουμε σε κάθε μάτι. Αν δεν υπάρχει ακρίβεια και σταθερότητα στην προσαρμογή, τότε η λέξη θα φαίνεται θολά.    


Εφόσον οι παραπάνω μηχανισμοί λειτουργούν αποτελεσματικά, τότε και μόνο τότε θα είναι σε θέση ένα παιδί να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκπαιδευτικού ή του γονιού του. 


Κατά την ανάγνωση τα μάτια μας θα πρέπει να μπορούν να πραγματοποιήσουν μικρές αλματώδεις κινήσεις από λέξη σε λέξη, συντονισμένα και απόλυτα ελεγχόμενα, ενώ ταυτόχρονα αναζητείται η ερμηνεία της κάθε λέξης και το συνολικό νόημα του κειμένου. Στο τέλος κάθε σειράς, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ένα μεγαλύτερο άλμα, ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά. Όταν οι κινήσεις αυτές δεν είναι ελεγχόμενες, τότε μπορεί να χάνει την σειρά του στο διάβασμα, να διαβάζει την ίδια φράση δυο φορές ή να παραλείπει λέξεις ή να αλλάζει συλλαβές ή γράμματα μεταξύ τους. 


Στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού, τα κείμενα γίνονται πιο απαιτητικά και στην ανάγνωση ζητείται ρυθμικότητα και ταχύτητα. Ταυτόχρονα, αυξάνονται συνεχώς οι τα μαθήματα απομνημόνευσης αποστήθισης καθώς τα κείμενα που πρέπει να μάθουν απέξω είναι πιο πλούσια σε αφηρημένες έννοιες. Όλα αυτά για να επιτευχθούν με επιτυχία χρειάζονται ένα πλήθος από επιπλέον οπτικές δεξιότητες όπως η νοερή απεικόνιση, η οπτική μνήμη, η περιφερειακή όραση κ.α.  


1 στα 4 παιδιά αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες σε θέματα λειτουργίας της όρασης, παρόλο που βλέπουν 10/10 και δεν χρειάζονται γυαλιά. Μετά την εξέταση από οφθαλμίατρο, αναζητείστε έναν συμπεριφορικό οπτομέτρη που μπορεί να αξιολογήσει τις οπτικές δεξιότητες και να δώσει λύση στα προβλήματα λειτουργικής όρασης.

346 views0 comments

Recent Posts

See All

Γράφει η συμπεριφορική - νευροαναπτυξιακή οπτομέτρης, Μαρία Ταρασούδη, BSc, MSc Η όραση αποτελεί την σημαντικότερη αίσθηση του ανθρώπου. 80% των πληροφοριών που λαμβάνουμε κάθε στιγμή προέρχεται από τ

bottom of page