Άρθρα, έρευνες και χρήσιμες  πληροφορίες!

Posts Coming Soon
Explore other categories in this blog or check back later.

Computer Vision Syndrome

Τί είναι;

Επισκεφθείτε συχνά την σελίδα μας και ενημερωθείτε για κάθε νέο σχετικά με την λειτουργική όραση!

Σύνδεσμοι με ενδιαφέρον!

Σύντομη επεξήγηση του Computer Vision Syndrome (CVS) και έξυπνα tips για το πως μπορείτε να το αποφύγετε.

Ενδιαφέρον άρθρο που αφορά τις σακκαδικές κινήσεις των ματιών και την σημασία τους στην ανάγνωση και όχι μόνο. Γίνεται αναφορά σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία και παρουσιάζεται το Vision Training ως αποτελεσματική μέθοδος βελτίωσης των σακκαδικών κινήσεων και κατά συνέπεια της σχολικής απόδοσης.

Dr. Rochelle Mozlin

Τι σημαίνει αναπτυξιακή αντιμετώπιση της όρασης και συμπεριφορική Οπτομετρία; Όλες οι απαντήσεις για να καταλάβετε πώς βλέπουν τον κόσμο τα παιδιά σας.

Steve Gallop, O.D., FCOVD

Optometric Extention Program Foundation > www.OEPF.org

College of Optometrists in Vision Development > www.COVD.org

 The Vision Platform> www.thevisionplatform.com 

Η προσωπική ιστορία μιας μητέρας και πώς το Vision Training ήταν η λύση που αναζητούσε για την κόρη της.