Κλασική Οπτομετρία - Vinci Φλωρεντία

"Περιφερειακό Ιστιτούτο Σπουδών Οπτικής και Οπτομετρίας" στο Vinci - Φλωρεντία της Ιταλίας Σεπτέμβριος 2001-Ιουλιος 2002