Πτυχίο Εξειδικευμένων Φακών Eπαφής

"Περιφερειακό Ιστιτούτο Σπουδών Οπτικής και Οπτομετρίας" στο Vinci - Φλωρεντία της Ιταλίας | Noέμβριος 2001